Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Efecte ecologice ale globalizării fluxurilor comerciale

Autor:Prof. univ. dr. Bran Florina; Prof. univ. dr. Moga Toader; Lector univ. dr. Ioan Ildiko

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Globalizare; Bariere netarifare; Liberalizarea comerţului; Eşecul pieţelor.

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert