Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiză comparativă a activităţii de comerţ în România şi ţările Uniunii Europene în condiţiile globalizării economiei

Autor:Prof. univ. dr. Silvia Elena Cristache; Prof. univ. dr. Daniela Şerban

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:dezvoltare durabilă; comerţ interior; globalizare; privatizarea comerţului; PIB; investiţii; relaţii de schimb; politică şi strategie comercială; integrare europeană comercială; libertatea comerţului.

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert