Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dezvoltarea comerţului electronic în condiţiile globalizării

Autor:Lector univ. drd. Mihai Felea

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Comerţ electronic; Bussines-To-Bussines; Bussines-To-Consumer; Internet; World Wide Web.

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert