Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Preocupări şi tendinţe în cadrul pieţei produselor de panificaţie în UE cu implicaţii pe piaţa românească de produse de panificaţie

Autor:Asistent univ. dr. Andreea Săseanu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Agricultură alternativă; Agricultură raţională; Agricultură multifuncţională; Agricultură de precizie; Dezvoltare durabilă; Agricultură integrată; Siguranţă alimentară; Securitate alimentară; Calitate; Protecţia consumatorului; Produse dietetice.

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert