Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Libera circulaţie a capitalurilor în România între globalizare şi integrarea în UE

Autor:Ec. dr. Raluca Florentina Creţu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Capital; Globalizare; Integrare; Reformă.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert