Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Particularităţi ale sistemului de educaţie şi învăţământ din SUA şi rolul acestuia asupra dezvoltării economico-sociale

Autor:Asistent univ.dr. Andreea Săseanu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert