Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Logistica şi managementul lanţului de aprovizionare-livrare in turism

Autor:Conf. univ. dr. Silvia Muhcina, Conf. univ. dr. Veronica Popovici

JEL:M31

DOI:

Cuvinte cheie:turism, participanti, logistica, lant, aprovizionare, livrare

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert