Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evaluarea impactului politicilor de marketing asupra dezvoltării durabile a comunităţilor urbane

Autor:Prof. univ. dr. Stănciulescu Gabriela Cecilia

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Marketing; Spaţiu urban; Dezvoltare durabilă; Autorităţi locale; Comunităţi urbane.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert