Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Ataşamentul de locurile de vacanţă: cum îl construim şi îl măsurăm

Autor:Lecturer Ph.D. Babu P. George; Conf. univ. dr. Nedelea Alexandru

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Ataşamentul de locurile de vacanţă; Utilitatea vacanţei; Identitatea vacanţei; Dezvoltare la scară; Validitate şi încredere; Implicaţii de scară.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert