Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Capacităţile de cazare şi importanţa acestora în dezvoltarea durabila

Autor:M. SC., Assistant Ćurčić Nevena

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Banat; Capacităţi de cazare; Participare structurală.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert