Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Distribuţia – proces sinergetic in crearea valorii

Autor:Conf. univ. dr. Monica Aureliana Petcu, Conf. univ. dr. Iulia David Sobolevschi

JEL:D46, L11, M31

DOI:

Cuvinte cheie:sinergia, holism, divergente, integrare.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert