Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Ecoturismul - element al dezvoltării durabile a comunităţilor locale rurale româneşti

Autor:Conf. univ. dr. Puiu Nistoreanu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Paradigmă; Ecoturism; Comunitate locală; Dezvoltare durabilă; Integrare europeană.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert