Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Particularităţile şi structura pieţei turistice

Autor:Conf. univ. dr. Nedelea Alexandru

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Piaţa turistică; Oferta turistică; Cererea în turism; Consumul turistic.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert