Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

De la creşterea economică la dezvoltarea durabilă. Rolul serviciilor în procesul de dezvoltare

Autor:Prof. univ. dr. Ioncică Maria; Lector univ. dr. Petrescu Eva Cristina

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Creştere economică; Dezvoltare durabilă; Rata de creştere economică; Paritatea puterii de cumpărare; Indicele dezvoltării umane; Indicele sărăciei umane.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert