Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Turismul balnear în perspectiva istorică şi religioasă

Autor:Drd. Ianc Teodor

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Istorie; Religie; Turism balnear; Turism balneo-medical; Staţiune balneară; Ape minerale; Terapie naturală.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert