Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Studii ale valorilor culturale naţionale şi organizaţionale în turism

Autor:Lector univ. dr. State Olimpia

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Cultură organizaţională; Turism; Hotel; Studii; Cercetări.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert