Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

(Managementul turistic albanez – următorea etapă în dezvoltarea durabilă

Autor:Ph.D. Gorica Klodiana

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Management turistic; Dezvoltare durabilă; Turismul albanian; Piaţa turistică.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert