Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dezvoltarea industriei turistice la nivel regional în contextul relaţiilor economice dintre Ucraina şi România

Autor:Lecturer Ph.D. V. Kyfyak

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Turism; Colaborare interstatală; Euro Regiunea „Prutul de Sus”; Recreere; Factori de influenţă; Priorităţi regionale.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert