Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Sistemul Informaţional Geographic al punctelor de reper turistice ale oraşului – folosirea lui în scop turistic şi de conservare

Autor:Lecturer Ph.D. Blinkova O.; Lecturer Ph.D. Pavlenko A.

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Sistem Informaţional Geografic; Punct de reper; Planificarea oraşului; Oraş.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert