Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Brandingul în întreprinderile din industria ospitalităţii

Autor:Conf. univ. dr. ec. ing. Toma Sorin George

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Branding; Industria ospitalităţii; Marcă; Avantaj competitiv.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert