Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Coeficientul de corelaţie al selecţiei - instrument de măsurare a dependenţei între două caracteristici numerice

Autor:Asist. univ. drd. Dedu Silvia; Asist. univ. drd. Şerban Florentin

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert