Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

O analiză a factorilor determinanţi pentru performanţa logistică a unei ţări

Autor:Conf. univ. dr. Basarab Gogoneata

JEL:L81; L92; O11; O29

DOI:

Cuvinte cheie:performanta logistica; servicii; crestere economica

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert