Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Lobby-ul - O strategie pentru întreprinzătorii români

Autor:Lector dr. Ţuclea Claudia-Elena

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Lobby; Strategie; Tactică; Influenţă; Concurenţă; Imagine publică.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert