Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhitectură e-learning bazată pe simulări pentru educaţie şi instruire în antreprenoriat

Autor:Constanţa-Nicoleta Bodea, Radu Ioan Mogoş, Maria-Iuliana Dascălu, Augustin Purnuş şi Narcisa Georgeta Ciobotar

JEL:L26, M13, C15

DOI:

Cuvinte cheie:e-learning, antreprenoriat, competenţe, agenţi software, simulare, analiza de risc, oportunităţi de afaceri, scenarii de afaceri.

Abstract:
Lucrarea prezintă arhitectura unui sistem de e-learning în domeniul antreprenoriatului. Arhitectura propusă este formată din trei componente principale: componenta pentru identificarea oportunităţilor de afaceri, cea de elaborare a scenariilor de afaceri şi componenta pentru analiza riscurilor. Integrarea componentelor este realizată printr-o bază de date. Componentele sunt complet operaţionale, cei interesaţi să le utilizeze trebuind doar să stabilească un flux integrat de activităţi, pe baza curriculei proprii şi a contextului educaţional specific. Originalitatea abordării constă în faptul că arhitectura este independentă de domeniul afacerii, iar implementarea are la bază tehnologii informatice avansate, precum: algoritmi pentru generarea recomandarilor, simulări bazate pe agenţi inteligenţi software şi soluţii grafice. Prin utilizarea arhitecturii de e-learning propusă, cei interesaţi să îşi dezvolte competenţele de antreprenoriat pot învăţa să selecteze caracteristicile relevante ale unei iniţiative de afaceri şi să stabilească relevanţa acestora pentru succesul afacerii, aplicând criterii specifice. De asemenea, ei pot învăţa să stabilească valori realiste pentru diferitele caracteristici ale afacerii, să evalueze scenariile de afaceri şi să le modifice astfel încăt să corespundă mai bine cerinţelor mediului de afaceri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert