Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Un profil pilot al antreprenorului social în economia României, aflată în permanentă schimbare

Autor:Gabriela Ţigu, Maria-Cristina Iorgulescu, Anamaria Sidonia Răvar şi Ramona Lile

JEL:L26, L31, D71, D73.

DOI:

Cuvinte cheie:economie socială, mediu de afaceri dinamic, mediu social în schimbare, antreprenor social, antreprenor clasic, motivaţie

Abstract:
Economia socială şi antreprenoriatul social sunt concepte ce au făcut obiectul unor numeroase dezbateri în mediul academic, pe măsura creşterii importanţei lor în societatea actuală, când atât sectorul public, cât şi mediul de afaceri şi-au dovedit incapacitatea de rezolvare a unor probleme specifice, precum conservarea tradiţiilor locale şi a biodiversităţii sau inserţia pe piaţa muncii a persoanelor din grupuri vulnerabile. Articolul se concentrează asupra antreprenorilor sociali, identificând principalele motivaţii în înfiinţarea şi dezvoltarea unei întreprinderi sociale, dar şi principalele provocări cu care se confruntă aceştia în desfăşurarea activităţii într-un mediu de afaceri aflat într-o permanentă schimbare. Lucrarea prezintă o cercetare calitativă realizată în rândul antreprenorilor sociali din România. Rezultatele, interpretate prin analiza de conţinut, indică faptul că antreprenorii sociali, spre deosebire de cei clasici, nu sunt motivaţi de profit, ci de realizarea unei misiuni sociale, principalul lor obiectiv fiind de a produce o schimbare în societate şi de a avea un impact pozitiv în comunităţile locale. De asemenea, cercetarea a relevat provocări specifice cu care antreprenorii sociali din România se confruntă, precum şi diferenţele percepute între antreprenorii sociali şi cei clasici, care urmăresc strict obţinerea unor performanţe economice. Având în vedere limitele cercetării, dar şi viitoarele direcţii de cercetare, sunt discutate posibilele implicaţii ale rezultatelor, lucrarea conturând un profil al antreprenorului social, ce poate fi util sectorului public în scopul dezvoltării unor politici care să stimuleze acest tip de antreprenoriat, în condiţiile unui mediu social aflat în schimbare.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert