Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Relaţia între antreprenoriat şi guvernanţa corporativă. Cazul companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti

Autor:Nadia Albu şi Ruxandra Adriana Mateescu

JEL:M14, L26, G34

DOI:

Cuvinte cheie:Antreprenoriat corporativ, guvernanţă corporativă, România, teoria agenţiei, teoria semnalului

Abstract:
Această lucrare reprezintă o investigaţie la nivel micro-economic a antreprenoriatului în mediul de afaceri. Mai exact, obiectivul lucrării constă în studierea empirică a relaţiei dintre antreprenoriatul corporativ şi guvernanţa corporativă în cazul companiilor non-financiare listate la Bursa de Valori din Bucureşti. În acest scop am utilizat informaţii disponibile public (situaţii financiare, rapoarte anuale) iar pentru interpretarea rezultatelor am mobilizat un cadru teoretic derivat din teoria agenţiei şi cea a semnalului, precum şi analiza pe bază de corelaţii. Rezultatele au semnalat faptul că există diferenţe între companiile aparţinând diferitelor industrii dar şi în cazul celor incluse sau nu în indexul BET-TR al BVB în ceea ce priveşte modul de aplicare şi divulgare a practicilor de antreprenoriat şi guvernanţă corporativă. Concluziile studiului nostru sunt explicate parţial de teoria agenţiei. Mai exact, anumite variabile de guvernanţă corporativă, cum ar fi independenţa consiliului de administraţie şi prezenţa investitorilor instituţionali, sunt asociate în eşantionul nostru cu practicile antreprenoriale. Astfel, documentăm faptul că guvernanţa corporativă ca şi tehnică de management şi control promovează antreprenoriatul în companiile din România. De asemenea, majoritatea presupunerilor din teoria semnalului nu sunt validate în cazul companiilor din eşantionul studiat. Există numai câteva legături semnificative între antreprenoriat şi informaţiile prezentate despre aceste politici implementate de companii şi chiar mai puţine legături între practicile de guvernanţă corporativă şi divulgarea informaţiilor referitoare la aceste practici.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert