Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Influenţa guvernanţei la nivel naţional asupra mediului de afaceri şi antreprenoriatului: o perspectivă globală

Autor:Adrian Groşanu, Cristina Boţa-Avram, Paula Ramona Răchişan, Roumen Vesselinov şi Adriana Tiron-Tudor

JEL:M21, M13, L26

DOI:

Cuvinte cheie:mediu de afaceri, antreprenoriat, indicatori de guvernanţă, sistemul legal, controlul corupţiei, cadru de reglementare.

Abstract:
Scopul principal al acestui studiu este de a analiza influenţa guvernanţei la nivel naţional asupra mediului de afaceri şi a antreprenoriatului pentru un eşantion reprezentativ de ţări pe o perioadă de şase ani (2007-2012). Dimensiunile guvernanţei la nivel macroeconomic sunt măsurate cu ajutorul următorilor indicatori furnizaţi de către Banca Mondială,respectiv: 1.Voce şi Responsabilitate; 2.Stabilitate Politică şi Absenţa Violenţei; 3.Eficacitatea Guvernului; 4.Calitatea Cadrului de Reglementare; 5.Statul de Drept; 6.Controlul Corupţiei. Pentru a surprinde calitatea mediului de afaceri am folosit Indexul Ease of Doing Business (Uşurinţa de a face afaceri) elaborat de Banca Mondială în seria de rapoarte Doing Business. Pentru a măsura spiritul antreprenorial am folosit date furnizate deBanca Mondială prin studiul World Bank Group Entrepreneurship Survey (Sondajul de Antreprenoriat al Băncii Mondiale) prin care antreprenoriatul formal este cuantificat prin numărul de întreprinderi nou înregistrate raportat la populaţia aptă de muncă. Pentru a surprinde în ce măsură guvernanţa la nivel naţional influenţează mediul de afaceri şi antreprenoriatul, am analizat datele utilizând metoda celor mai mici pătrate generalizată (GLS) cu efecte aleatorii ale seriilor temporal-transversale. Rezultatele acestei analize de tip panel clarifică şi cuantifică influenţa pe care diferite caracteristici ale guvernanţei la nivel naţional o au asupra mediului de afaceri şi a antreprenoriatului. Prin urmare, acest studiu poate avea implicaţii semnificative pentru factorii de decizie, precum şi pentru mediul de afaceri, în ansamblu.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert