Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Model de evaluare a caracterului antreprenorial la nivelul ţărilor Uniunii Europene

Autor:Sebastian Madalin Munteanu, Irina-Eugenia Iamandi şi Eugeniu Tudor

JEL:L26, C38

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat, analiza componentelor principale (PCA), ţările membre UE, cultură, educaţie antreprenorială, măsuri economico-administrative

Abstract:
Confirmarea dezvoltării antreprenoriatului drept un factor de creştere sustenabilă la nivel naţional şi regional suscită frecvent interesul teoreticienilor, dar şi al practicienilor, referitor la identificarea şi conturarea celor mai bune condiţii şi premise esenţiale, micro- şi macro-economice, care să poată susţine iniţiativele antreprenoriale pe termen lung. În acest context, obiectivul prezentei cercetări este reprezentat de analiza şi comensurarea sintetică a caracterului antreprenorial din ţările membre ale Uniunii Europene, prin dezvoltarea unui model propriu, pe baza căruia putem trasa direcţii de acţiune şi evalua, în mod obiectiv, dezvoltarea antreprenoriatului în statele analizate. Modelul pe care îl propunem se bazează pe o variabilă de sinteză a caracterului antreprenorial la nivel naţional, determinată prin aplicarea secvenţială a analizei componentelor principale, iar variabilele iniţiale provin din surse secundare cu o bună reprezentativitate conceptuală. În funcţie de relevanţa obiectivă a celor trei componente ale modelului (culturală, economico-administrativă şi a educaţiei antreprenoriale), rezultatele obţinute confirmă importanţa unui mediu cultural, economic şi administrativ favorabil dezvoltării antreprenoriatului şi reiterează ineficienţa educaţiei antreprenoriale, în cazul în care nu este susţinută şi de o cultură înclinată spre antreprenoriat sau de o infrastructură economico-administrativă adecvată. Situaţia României, raportată la celelalte ţări membre ale Uniunii Europene, este prezentată în detaliu.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert