Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Clustere antreprenoriale în Uniunea Europeană. O analiză comparativă macroeconomică

Autor:Daniela Ioniţă, Ionel Dumitru, Mihaela Constantinescu şi Ştefan Căescu

JEL:L26

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat, rata iniţiativei antreprenoriale, rata discontinuităţii activităţii, libertate economică

Abstract:
Antreprenoriatul constituie mecanismul prin care schimbarea economică duce la progres şi dezvoltare. Deşi la nivelul UE există un cadru normativ comun destinat susţinerii antreprenoriatului, între ţările membre continuă să se înregistreze diferenţe semnificative. Scopul prezentului articol a constat în identificarea diferitelor categorii de ţări din UE în funcţie de dinamica fenomenului antreprenorial şi investigarea relaţiei dintre acest fenomen şi mediul de afaceri la nivel macroeconomic. A fost folosită metoda analizei grupurilor, iar datele statistice utilizate provin din surse internaţionale armonizate ce permit comparaţii. Rezultatele cercetării indică existenţa a patru clustere (Experimentatorii, Ambiţioşii, Prudenţii şi Moderaţii) fiecare având un profil distinct. Pentru fiecare grup au fost identificaţi factori macroeconomici ce explică variaţiile înregistrate. Pe baza acestor rezultate au fost formulate sugestii privind direcţiile viitoare de cercetare şi propuneri pentru decidenţii politici.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert