Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Influenţa aglomerărilor economice de tip cluster asupra dezvoltării activităţilor antreprenoriale. Studiu despre România

Autor:Adriana Reveiu şi Marian Dârdală

JEL:L26, R12

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat regional, aglomerări economice, statistică spaţială, geografie economică, România

Abstract:
Activităţile antreprenoriale sunt legate între ele, fiind, în general, influenţate de caracteristicile mediului de afaceri din regiunea în cadrul căreia activează. Există o mulţime de lucrări teoretice care analizează legătura dintre aglomerările economice de tip cluster şi activităţile de tip antreprenorial. Dar există un număr mic de studii de caz care probează natura legăturilor dintre aglomerările de companii, dintr-o regiune, şi activităţile antreprenoriale desfăşurate în cadrul aceleaşi regiuni. Din informaţiile noastre, se pare că nu există analize de acest tip referitoare la România. Lucrarea îşi propune să analizeze influenţa mediului de afaceri, reprezentat de aglomerări de companii, asupra activităţilor antreprenoriale desfăşurate în aceeaşi regiune. Analiza se referă la cazul României şi este realizată la nivelul întregii ţări. Noutatea şi originalitatea lucrări constă în realizare analizei la cel mai scăzut nivel de agregare a datelor economice şi spaţiale, şi anume la nivel de unităţi administrativ teritoriale (UAT): comună, oraş, respectiv municipiu. Acest aspect oferă flexibilitate analizei, deoarece deciziile mediului de afaceri şi ale antreprenorilor nu au, de multe ori, legătură cu gruparea administrativă a UAT-urilor în judeţe, regiuni sau macroregiuni. Pentru realizarea cercetării şi pentru identificarea naturii relaţiei dintre mediul de afaceri, reprezentat de aglomerările de companii, şi activităţile antreprenoriale desfăşurate în aceeaşi regiune a României, s-a utilizat o metodologie de cercetare bazată pe utilizarea unor metode de statistică spaţială şi a unor analize GIS (Geographic Information System). Metodologia propusă în lucrare este aplicată şi validată într-un studiu de caz. Rezultatele obţinute în urma analizei demonstrează că există o legătură pozitivă între intensitatea activităţilor desfăşurate de mediul de afaceri, reprezentat de aglomerările economice de companii şi activităţile de tip antreprenorial, din aceeaşi regiune geografică.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert