Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Antreprenoriatul şi valoarea economică a acestuia într-un mediu de afaceri aflat în schimbare

Autor:Ana-Maria Grigore şi Irina-Maria Drăgan

JEL:L26, O11, Z11

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat, dezvoltare economică, mediu de afaceri dinamic, politici publice, întreprinderi mici şi mijlocii.

Abstract:
Obiectivul acestui articol este să îmbogăţească viziunea despre legătura dintre antreprenoriat şi creşterea economică, cu specificul unei economii de tranziţie către economia de piaţă liberă. Autorii lucrării au construit un model empiric – bazat pe o preocupare constantă, de a observa impactul fenomenului antreprenorial asupra pieţei libere emergente din România – model care foloseşte un număr de variabile despre care se crede că ar influenţa masa critică de afaceri viabile existente intr-un mediu de afaceri dinamic. Modelul propus identifică factorii esenţiali care trebuie să se activeze în contextul actual pentru a transfera importanţa teoretică a IMM-urilor în lumea cu adevărat complexă a unei economii care se doreşte a fi prosperă. Apoi s-a trecut la expunerea acestui model empiric la proba metodelor obiective statistice şi matematice, pornind de la datele rezultate în urma unei anchete efectuate pe un număr de 536 de întreprinzători. Abordarea metodologică valorifică şi modele de regresie, care folosesc aspectele relevante din anchetă, transformate în variabile cantitative sau calitative, şi de asemenea, analiza varianţei, cu scopul de a explica modul în care variabilele considerate au reuşit să determine creşterea economică, precum şi importanţa şi influenţa lor. In final, s-au conturat câteva concluzii cu privire la măsurile de politică economică necesare şi fezabile pentru ca mediul de afaceri să devină mai predictibil şi mai prietenos şi, astfel, antreprenoriatul să fie incurajat.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert