Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Este cultura un moderator al motivaţiei către antreprenoriat? Un studiu comparativ între România şi Islanda

Autor:Laura Brancu, Svala Guðmundsdóttir, Delia Gligor şi Valentin Munteanu

JEL:I21, L26, M16

DOI:

Cuvinte cheie:intenţia antreprenorială, variabile culturale, modelul Hofstede, distanţa culturală România - Islanda.

Abstract:
Scopul acestui articol este de a identifica legătura între cultura naţională şi intenţiile antreprenoriale pentru un anumit grup demografic. Astfel, autorii studiului şi-au propus să identifice diferenţele determinate de contextul cultural în motivaţiile antreprenoriale pentru studenţii din ciclul de licenţă la facultăţi de administrare a afacerilor din România şi Islanda. Studiul este focalizat pe evidenţierea motivaţiilor care pot determina studenţii să îşi înceapă propria afacere şi să analizeze măsura în care motivaţiile antreprenoriale au determinări culturale (potrivit modelului clasic al lui Hofstede). Metoda utilizată a constat într-un studiu pe bază de chestionar aplicat în două universităţi din ambele ţări. S-a utilizat testul statistic t pentru eşantioane independente pentru identificarea diferenţelor semnificative între cele două grupuri de studenţi. Bazată pe modelul cultural societal al lui Hofstede (1980), cercetarea calculează un indicator numit distanţa culturală pentru patru dimensiuni culturale: individualism/colectivism, distanţa faţă de putere, evitarea incertitudinii şi masculinitate/feminitate, cu scopul de a evidenţia influenţa culturii naţionale asupra procesului antreprenorial. Rezultatele indică existenţa unor diferenţe semnificative între studenţii români şi islandezi, care însă nu se explică prin distanţa culturală calculată pentru cele două grupuri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert