Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Sunt atitudinile la risc şi individualismul predictori ai antreprenoriatului? O analiză multivariată a datelor din România

Autor:Adrian Hatos, Roxana Hatos, Alina Bădulescu şi Daniel Bădulescu

JEL:L26, C35.

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat; mediu de afaceri în schimbare; auto-angajare; predictori individuali; atitudine faţă de risc; regresie logistică.

Abstract:
Această lucrare se inserează în contextul preocupărilor anterioare ale autorilor, propunându-şi analiza determinanţilor individuali ai antreprenoriatului. Mai concret, lucrarea se concentrează pe elaborarea şi testarea empirică a unor ipoteze cu privire la factorii structurali pull şi push ca determinanţi ai antreprenoriatului: vârstă, gen, educaţie, mediul de reşedinţă, precum şi cu privire la doi factori psiho-atitudinali, şi anume aversiunea faţă de risc şi ideologia economică individualistă vs. ideologia economică etatistă. În timp ce literatura de specialitate dă credit ambelor ipoteze, în special ipotezei privind influenţa atitudinii faţă de risc asupra iniţierii unei afaceri, în lucrarea de faţă se optează pentru analiza auto-angajării utilizând regresia logistică în blocuri pe datele EVS (European Value Survey) din 2008 pentru România. Rezultatele analizelor multivariate confirmă importanţa aversiunii faţă de risc pentru antreprenoriat, aşa cum era de aşteptat, dar resping ipoteza efectului semnificativ al opţiunii indivizilor pentru individualism vs. colectivism (sau etatism). Este important a se observa că, în ciuda aşteptărilor, doi dintre factorii de respingere (push), şi anume vârsta şi educaţia, nu se corelează cu auto-ocuparea şi, pe de altă parte, atitudinea faţă de risc se adaugă altor efecte fără a interacţiona cu ele. Consecinţele teoretice ale rezultatelor obţinute, limitele cercetării şi sugestii pentru viitoare dezvoltări sunt, de asemenea, discutate în lucrare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert