Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Crowdsourcing-ul: o alternativă pentru dezvoltarea dinamică a spiritului antreprenorial în turismul românesc

Autor:Dan Popescu şi Cristina State

JEL:J26

DOI:

Cuvinte cheie:crowdsourcing; antreprenoriat; schimbare; sustenabilitate, era digitală

Abstract:
Dezvoltarea spiritului întreprinzător este nu numai o provocare, ci şi o consecinţă firească a demersului către reuşită. Sustenabilitatea antreprenoriatului este condiţionată de modul în care mediul de afaceri naţional influenţează educaţia şi mentalitatea populaţiei pentru a avea dorinţa şi curajul de a iniţia şi de a dezvolta acţiuni performante, într-un mediu de afaceri în schimbare, din ce în ce mai fluctuant şi mai imprevizibil. Cercetarea noastră, desfăşurată pe parcursul a aproape doi ani şi-a propus, ca obiectiv principal, conturarea modului în care implementarea crowdsourcing-ului, ca mod de soluţionare, online, a unor probleme vizând activităţi de interes major la nivel organizaţional (în cazul ales de noi, comunicarea externă), poate contribui la dezvoltarea spiritului antreprenorial în turismul românesc. În acest sens, am pornit de la premisa că, în pofida modului empiric de a acţiona (prioritare fiind intuiţia şi experienţa personale), numai dispunând de informaţii credibile referitoare la percepţia, în primul rând, a propriilor clienţi despre calitatea prestaţiilor de care au beneficiat, antreprenorii din industria turismului şi a ospitalităţii îşi vor putea adapta şi/sau dezvolta afacerile în conformitate cu principalele tendinţe şi caracteristici ale mediului ambiant în care operează. Metodologia utilizată (analiza variaţiei - ANOVA, corelată cu SPSS for Windows, varianta 15) pentru testarea ipotezelor cercetării a fost consecinţa logică a întrebărilor utilizate în chestionarele lansate pe cele două website-uri special create. În acest context, am investigat relaţia biunivocă dintre fenomenul antreprenorial şi mediul de afaceri din industria turismului şi a ospitalităţii, din perspectiva tendinţelor comunicării organizaţionale externe a unităţilor de profil în era digitală, tendinţe exprimate atât de către managerii, cât şi de către clienţii acestora. Finalmente, în baza testării ipotezelor, am relevat faptul că, într-o lume aflată în continuă schimbare, dinamizarea spiritului antreprenorial a devenit dependentă atât de corectitudinea imaginii pe care o au managerii unităţilor de turism despre propria activitate, cât şi de percepţia clienţilor acestora asupra calităţii serviciilor de care beneficiază. Aşadar, pe de o parte, crowdsourcing-ul poate deveni o rezultantă viabilă pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial din industria turismului şi a ospitalităţii după cum, pe de altă parte, antreprenorii trebuie să motiveze participarea propriilor clienţi la crowdsourcing.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert