Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Antreprenoriatul în turism şi finanţarea prin intermediul Programului Operaţional Regional

Autor:Mihaela Ana Pădurean, Ana-Maria Nica şi Puiu Nistoreanu

JEL:L26, L83, O19

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat, turism, fonduri structurale, Programul Operaţional Regional

Abstract:
Fondurile structurale europene au reprezentat încă de la momentul creării lor, în anul 1957, un instrument de armonizare economică şi socială a ţărilor membre ale Uniunii Europene. Complexul proces de restructurare şi reorganizare a sistemul de finanţare nerambursabilă a dus, de-a lungul anilor, la apariţia unor noi axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, adaptate la nevoile reale ale pieţei europene unice. Destinate fie dezvoltării resurselor umane, îmbunătăţirii sau creării infrastructurilor specifice sau stimulării demersurilor antreprenoriale, fondurile structurale au vizat întotdeauna atenuarea disparităţilor de dezvoltare la nivel regional sau naţional. Turismul apare, în contextul descris, ca unul dintre domeniile prioritare de alocare a finanţărilor europene. Mai mult, stimularea antreprenoriatului în turism prin alocarea de fonduri structurale presupune nu numai crearea unei conjuncturi propice apariţiei unor noi entităţi economice, ci şi sprijinirea demersurilor de sporire a inovaţiei şi competitivităţii firmelor deja existente. În urma investigării stadiului actual al cercetării din domeniu, care a luat în considerare atât studiile cercetătorilor străini cât şi români, a fost identificată o nişă, pe care acest articol îşi propune să o acopere. Astfel, obiectivul principal al articolului este acela de a determina efectele imediate generate de accesarea fondurilor din Programul Operaţional Regional (POR) asupra mediului de afaceri din turism, ca element stimulator al fenomenului antreprenorial în domeniu. Ulterior cercetării contextului economic prezent al turismului, sub aspectul indicatorilor specifici, a fost analizată situaţia utilizării fondurilor structurale din POR, la nivelul întregii perioade a exerciţiului financiar încheiat recent: 2007-2013. Corelaţia datelor obţinute a fost realizată cu ajutorul soft-ului econometric SPSS. Principalele rezultate includ aspecte privind gradul şi intensitatea influenţei acestor instrumente financiare asupra mediului de afaceri din turism, materializate sub forma unor tendinţe viitoare, şi sunt prezentate în secţiunea finală a prezentului articol.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert