Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rolul IMM-urilor în evaluarea contribuţiei antreprenoriatului la formarea Produsului Intern Brut în mediul de afaceri românesc

Autor:Dan Armeanu, Nicolae Istudor şi Leonard Lache

JEL:L26

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat, mediu de afaceri, întreprinderi mici şi mijlocii, PIB real, PIB potenţial, deviaţia PIB, funcţie de producţie

Abstract:
În contextul efectelor negative ale crizei financiare asupra economiei româneşti, antreprenoriatul reprezintă unul dintre principalii vectori ai relansării economice, iar autorităţile trebuie să acţioneze în sensul susţinerii iniţiativei antreprenoriale în mediul privat. Cu toate că între antreprenoriat şi segmentul întreprinderilor mici şi mijlocii nu poate fi pus semnul de egalitate, există argumente solide în literatura de specialitate cu privire la importanţa acestui segment în economiile naţionale, atât prin potenţialul de intervenţie a autorităţilor publice, cât şi prin contribuţia lor la valoarea adăugată creată în economie. Evoluţia fluctuantă a mediului de afaceri din ţara noastră a însemnat o volatilitate a contribuţiei acestuia la PIB, aspect observat cu precădere în cazul IMM-urilor care nu dispun de baza tehnologică, de capitalul şi accesul la finanţare, precum şi de know-how-ul companiilor mari ce domină piaţa românească. De succesul iniţiativei antreprenoriale, concretizat în viabilitatea afacerilor şi în capacitatea de a asigura tranziţia de la ideea de afaceri la producerea de valoare adăugată, depind atât creşterea economică, cât şi închiderea decalajelor macroeconomice accentuate de recesiunea economică. Ca o componentă distinctă şi dinamică a antreprenoriatului românesc, segmentul IMM-urilor are o contribuţie importantă la PIB. Prezentul studiu îşi propune să determine contribuţia antreprenoriatului, prin intermediul IMM-urilor, la formarea PIB al României în principalele sectoare de activitate şi totodată să estimeze deviaţia PIB real faţă de PIB potenţial la nivel sectorial, umplând astfel un gol existent în literatura de specialitate autohtonă pe tema antreprenoriatului.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert