Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Creditele şi scrisorile de garanţie bancară în dezvoltarea antreprenoriatului pe timp de criză

Autor:Dragoş Ilie

JEL:L26, L25, G23, G32

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat, scrisori de garanţie bancară, credite, flux de lichidităţi, sistem bancar

Abstract:
Odată cu declanşarea crizei creditelor începând cu anul 2008, un număr de 67 de antreprenori au solicitat Centrului European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii Spiru Haret Bucureşti consultanţă în găsirea unor alternative de finanţare la creditele clasice, pentru a-şi putea derula activitatea. Pornind de la aceste solicitări, lucrarea şi-a propus ca obiectiv să identifice care a fost impactul instrumentelor de creditare precum şi cel al instrumentelor de garantare utilizate de antreprenori asupra indicatorilor economico-financiari şi asupra fluxului de lichidităţi. Realizarea acestui demers este utilă în relaţia antreprenori – bănci, pentru a putea fi utilizate cele mai adecvate instrumente bancare în dezvoltarea antreprenoriatului într-un mediu de afaceri aflat în schimbare. Pentru realizarea cercetării au fost identificaţi din cadrul antreprenorilor care au solicitat consultanţă un număr de 43 de antreprenori cu activitate în domeniul producţiei, datorită complexităţii instrumentelor de creditare şi de garantare utilizate în acest domeniu. Modul de culegere şi prelucrare a datelor s-a concretizat în determinarea fluxului de lichidităţi şi calcularea principalilor indicatori economicofinanciari pe un interval de timp de 5 ani, indicatori utilizaţi de către bănci în relaţia cu antreprenorii creditaţi sau garantaţi. Principalele rezultate arată că antreprenorii care şi-au securizat afacerile prin scrisori de garanţie bancară au înregistrat fluxuri de lichidităţi pozitive şi o situaţie mai bună a principalilor indicatori economico-financiari cu efecte pozitive asupra relaţiei acestora cu mediul de afaceri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert