Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rezultatele antreprenorilor şi performanţa organizaţiilor prin coaching-ul de afaceri

Autor:Mihaela Dobrea şi Irina Maiorescu

JEL:M12, M53, I25

DOI:

Cuvinte cheie:coaching de afaceri, coaching executiv, performanţă financiară, profit, antreprenoriat, control, autoeficacitate.

Abstract:
Articolul prezent îşi propune să abordeze măsura în care performanţa organizaţiilor este îmbunătăţită în mod direct sau indirect de coaching-ul de afaceri. Cercetarea integrează un studiu cantitativ, având ca scop principal investigarea modului în care coaching-ul de afaceri contribuie la creşterea profitului atât în organizaţiile nou înfiinţate cât şi în cele aflate în plină dezvoltare. Obiectivul principal al cercetării este de a determina efectele induse de coaching-ul de afaceri asupra performanţei şi creşterii veniturilor organizaţiei. Creşterea IMM-urilor şi impactul coaching-ului sunt studiate prin inter-relaţiile dintre caracteristicile distinctive ale organizaţiei: categoria industriei, maturitatea organizaţiei, numărul de salariaţi), profilul antreprenorilor (printre care menţionăm: vârsta liderilor, genul nominal, nivelul studiilor), şi caracterul antreprenorilor (de exemplu: controlul şi autoeficacitatea la locul de muncă). Analiza desfăşurată la finalul unei sesiuni de coaching are în vedere două tipuri de antreprenori: cei care au beneficiat de mai multe sesiuni de coaching de afaceri şi cei care nu au beneficiat decât de o singură sesiune de coaching, aceea în urma căreia se desfăşoară cercetarea. Conform rezultatelor, coaching-ul de afaceri are un impact major asupra dezvoltării controlului şi autoeficacităţii la antreprenori, acestea ducând la dezvoltarea şi creşterea performanţei organizaţiei.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert