Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rolul educaţiei economice universitare asupra comportamentului antreprenorial

Autor:Renata Dana Niţu-Antonie si Emőke-Szidónia Feder

JEL:L26

DOI:

Cuvinte cheie:educaţie de afaceri şi antreprenorială, trăsături de personalitate, intenţie antreprenorială, comportament antreprenorial.

Abstract:
Studiul efectuat a urmărit să stabilească rolul trăsăturilor de personalitate asupra intenţiei şi comportamentului antreprenorial în cazul studenţilor de la ciclurile de licenţă şi master ale Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. La nivelul populaţiei investigate, rezultatele empirice au evidenţiat că: (i) trăsăturile de personalitate sunt antecedente ale caracteristicilor comportamentale în funcţie de constrângerile situaţionale care permit manifestarea lor; (ii) caracteristicile comportamentale apar ca predictori semnificativi ai intenţie antreprenoriale; (iii) intenţia antreprenorială este un antecedent definitoriu al acţiunilor antreprenoriale reale; (iv) pe măsură ce nivelul de educaţie universitară este tot mai ridicat, programele de studiu urmate de tineri sporesc capacităţile lor de conştientizare antreprenorială şi de pregătire ca antreprenori aspiranţi.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert