Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

IT&C ca mijlocitor al activităţii antreprenoriale: o investigaţie empirică

Autor:Patricia Kotnik şi Rok Stritar

JEL:L26, M13, O33

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat digital, activitate antreprenorială, utilizarea IT&C, internet, rata firmelor noi

Abstract:
Internetul şi tehnologiile de informare şi comunicare conexe (IT&C) modelează profund tranzacţiile economice de orice fel. Este de aşteptat ca acestea să deschidă noi oportunităţi antreprenoriale şi să determine reducerea avantajul competitiv datorat mărimii întreprinderii, făcând astfel loc şi firmelor mici sau mai noi. Politicienii din UE au început deja să introducă iniţiative pentru utilizarea mai bună a IT&C în acţiuni ce susţin antreprenoriatul, cum ar fi, de exemplu, promovarea antreprenoriatului digital. În acest moment, totuşi, dovezile empirice referitoare la impactul IT&C asupra activităţii antreprenoriale sunt limitate. Studiul nostru oferă astfel de probe, investigând relaţia dintre utilizarea IT&C şi ratele de creare de noi întreprinderi, folosind un set longitudinal de date constituit la nivel de industrie pentru cazul Sloveniei. Rezultatele analizei modelului de regresie arată că ratele care reflectă intrarea pe piaţă de noi întreprinderi sunt mai mari în industriile caracterizate utilizarea în mai mare măsură a IT&C. Aceasta reprezintă un argument suplimentar în favoarea măsurilor de politici economice care utilizează noile tehnologii informatice şi de comunicare ca instrument pentru stimularea activităţilor antreprenoriale..
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert