Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza indicatorilor globali şi rezultate ale experienţei de consultanţă în corelaţia dintre activităţile antreprenoriale şi mediul de afaceri

Autor:Jovan Krivokapić şi Ondrej Jaško

JEL:L26, M20, E20, E32

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat, mediu de afaceri, teorii bazate pe experienţa de consultanţă, indicatori de performanţă globală

Abstract:
Experienţa practică indică în mod clar existenţa unei legături puternice între activităţile antreprenoriale şi mediul de afaceri în care sunt iniţiate aceste activităţi. Deşi acest subiect a fost ignorat până la sfârşitul secolului XX, numeroase studii şi practica din domeniul consultanţei de afaceri au contribuit la elaborarea unui număr de teorii legate de corelaţia menţionată. Aceste teorii urmăresc crearea unui model pentru o mai bună exploatare a posibilităţilor oferite de mediul de afaceri, având consecinţe importante pentru dezvoltare, atât la nivel macroeconomic, cât şi la nivel microeconomic. Numărul tot mai mare de articole referitoare la acest subiect spune destul de mult despre importanţa sa; totodată, cercetări realizate de instituţii recunoscute la nivel internaţional dovedesc interesul deosebit de care se bucură în prezent problematica mediului de afaceri. Sunt mulţi indicatori care reflectă situaţia economică dintr-o ţară sau regiune, din mai multe puncte de vedere. Analiza acestor indicatori face posibilă determinarea relaţiei specifice dintre activităţile antreprenoriale şi mediul de afaceri local şi global. Dată fiind complexitatea acestor relaţii, ar fi greşit ca impactul să fie pus exclusiv pe seama unora dintre factori ignorând acţiunea altora. Totuşi, analizele mai detaliate pot generează unele concluzii utile pentru orientarea politicilor publice şi a celor de firmă în contextul adecvat. Este foarte important să accentuăm faptul că relaţia între mediul de afaceri şi activităţile antreprenoriale este bidirecţională, influenţa fiind reciprocă. Astfel, schimbările în conduita întreprinderilor determină modificarea caracteristicilor mediului de afaceri, iar acesta, la rândul său, influenţează intensitatea şi forma activităţilor antreprenoriale,
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert