Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Antreprenoriat şi segmentul IMM: studiu de caz din Republica Cehă şi Slovacia

Autor:Jaroslav Belás, Yuriy Bilan, Valér Demjan şi Juraj Sipko

JEL:L26, O16, G32, G21

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat, întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri, motivaţia de a începe o afacere, corupţia în afaceri, ecart financiar, optimism în afaceri

Abstract:
Definirea şi compararea mediului de afaceri curent din IMM-urile din Cehia şi Slovacia din regiunile selectate sunt principalele aspecte tratate în acest articol. Au fost examinaţi factorii motivaţionali, statutul în societate, relaţia cu statul, nivelul de corupţie, abordarea finanţării pe bază de împrumut şi optimismul în mediul de afaceri. În detaliu, au fost cuantificate diferenţele dintre companiile din domeniul comercial şi alte companii, dintre companiile înfiinţate cu mai mult de zece ani în urmă şi alte companii şi dintre microîntreprinderi şi altele. Au fost comparate părerile antreprenorilor care au afirmat că motivaţia lor de a fonda o afacere sunt banii cu opiniile altor antreprenori. Cercetarea noastră a generat rezultate interesante. S-a observat că banii reprezintă un motiv important pentru a începe o afacere, deşi există unele diferenţe regionale în această privinţă. Antreprenorii percep negativ relaţia dintre mediu şi activităţile lor, relaţia dintre stat şi afacerea lor şi corupţia pe care o întâlnesc. Oamenii de afaceri a criticat mai degrabă modul de abordare a băncilor pentru finanţarea necesităţilor lor şi în acelaşi timp au exprimat un mare optimism în afaceri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert