Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Procesele inovative şi cultura antreprenorială pentru inovaţii radicale

Autor:Ľubica Knošková

JEL:O30, M10

DOI:

Cuvinte cheie:Procese inovaţionale, inovaţii radicale, cultura antreprenoriatului, managementul inovaţiei, managementul cunoaşterii

Abstract:
Pentru a supravieţui şi prospera, organizaţiile trebuie să încorporeze procese şi mecanisme pentru a descoperi tehnologii majore şi tendinţele consumatorului şi pentru a răspunde la acestea prin noi zone de creştere. Pe baza unei revizuiri aprofundate a literaturii, ce oferă o imagine asupra factorilor organizaţionali care afectează abilitatea firmelor de a gestiona inovaţia, întrebarea acestei lucrări este ce procese inovaţionale şi ce cultură antreprenorială susţin inovaţii radicale. Scopul lucrării este să specifice comportamentul organizaţiilor ce conduce la rezultate inovative cu nivel ridicat de noutate în contextul specific Slovaciei. Am realizat o cercetare empirică în două etape în 2009 şi în 2014 făcând o legătură între abordarea managementului inovaţiei în companii în ultimii 10 ani. După colectarea de răspunsuri de la 102 organizaţii în prima etapă şi 287 organizaţii în a doua etapă, obţinem factori ai succesului pentru inovaţii radicale. Aceste rezultate demonstrează creşterea importanţei orientării strategice a organizaţiilor, procese inovaţionale mai dezvoltate şi mecanisme paralele pentru inovaţii radicale, abilitatea de a gestiona intern sau extern inovaţii deschise şi de a susţine cultura antreprenorială. Acest studiu aduce o contribuţie unică la înţelegerea proceselor inovaţionale, factorii organizaţionali şi semnificaţia şi dinamica lor. Ar trebui să atragă atenţia managerilor să recunoască importanţa factorilor managementului inovaţiei pentru construirea competenţei inovaţiei organizaţiei.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert