Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Mediul de afaceri şi industriile creative în România

Autor:Clara Volintiru şi Dumitru Miron

JEL:M21, O10, O30, O35

DOI:

Cuvinte cheie:industrii creative, antreprenoriat

Abstract:
Acest articol explorează situaţia industriilor creative în România, teren încă insuficient cercetat în cadrul căruia iniţiativa antreprenorială se manifestă tot mai pregnant. Prin raportare la literatura de specialitate şi pe baza analizei unui set de date original cu privire la compoziţia şi structura industriilor creative din Bucureşti, articolul propune un cadru conceptual adaptat contextului României pentru studierea relaţiilor structurale între modelul economic şi dezvoltarea activităţilor aşa-numite „creative”. Se argumentează că tendinţele de dezvoltare a diverselor specializări creative indică un potenţial mare de creştere economică în viitor, având un impact pozitiv considerabil asupra mediului de afaceri şi perspectivelor antreprenoriale româneşti. Lucrarea contribuie la înţelegerea mai aprofundată a rolului şi caracteristicilor activităţilor creative în cadrul economiei şi creează premise pentru proiecte de cercetare corelate, asupra acestui subiect, în viitor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert