Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rolul deschiderii şi al curiozităţii antreprenoriale în dezvoltarea firmei

Autor:Mitja Jeraj, Miha Marič, Ivan Todorović, Mladen Čudanov şi Stefan Komazec

JEL:L26, M13, M14.

DOI:

Cuvinte cheie:Spirit antreprenorial, deschidere, curiozitate antreprenorială, dezvoltarea firmei, performanţă, cultură organizaţională.

Abstract:
Curiozitatea antreprenorială este un construct aflat în legătură cu psihologia antreprenorială, care măsoară nivelul de curiozitate antreprenorială în rândul antreprenorilor. Obiectivele esenţiale de cercetare ale studiului sunt testarea empirică a modului în care se leagă două constructe independente ca deschiderea şi dezvoltarea firmei cu curiozitatea antreprenorială şi elaborarea şi apoi testarea empirică a unui model structural care să pună în legătură aceste trei constructe. S-a făcut un studiu multinaţional pe un eşantion de întreprinzători din Slovenia, S.U.A. şi Serbia. Rezultatele au arătat că deschiderea este legată pozitiv de curiozitatea antreprenorială şi că curiozitatea antreprenorială este legată pozitiv de dezvoltarea firmei. Rezultatele acestui studiu pot fi utilizate atât pentru continuarea cercetărilor, cât şi în practică.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert