Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Influenţa instituţiilor asupra dezvoltării antreprenoriatului: susţinerea publică şi percepţia asupra dezvoltării antreprenoriatului în Republica Cehă

Autor:Petr Hlavacek, Marta Zambochova şi Tomas Sivicek

JEL:D70, H70, O43, O52

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat, mediu instituţional, bariere, dezvoltare, susţinere publică, Republica Cehă

Abstract:
Acest articol cercetează dezvoltarea antreprenoriatului în cadrul mediului instituţional din Republica Cehă. Exemplul Republicii Cehe arată probleme similare şi caracteristice economiilor post-transformare din Europa Centrală şi de Est. Scopul este să descoperim impactul anumitor bariere instituţionale asupra dezvoltării antreprenoriatului din perspectiva antreprenorilor şi a dorinţei acestora de a-şi înfiinţa propria afacere. Chestionarele au arătat că barierele instituţionale au impact semnificativ asupra afacerii. Influenţa administraţiei publice şi configurarea mediului legislativ sunt alţi factori cheie. Politicile antreprenoriale ar trebui să fie mai eficiente şi administraţia publică trebuie să creeze un sistem mai bun de susţinere şi transfer de informaţii pentru antreprenori noi şi dezvoltarea antreprenoriatului.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert