Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Antreprenoriatul tehnologiei într-un mediu de afaceri în schimbare – un model al performanţei triplu helix

Autor:Maja Levi Jaksić, Milica Jovanović şi Jasna Petković

JEL:I23, O32, Q01

DOI:

Cuvinte cheie:mediu de afaceri în schimbare, antreprenoriat, Managementul şi Antreprenoriatul Inovaţiei Tehnologiei (TIME), conceptul Triple-Helix (TH), sustenabilitate, model general, indicatori de performanţă

Abstract:
În această lucrare este accentuată contribuţia managementului şi antreprenoriatului tehnologiei la dezvoltarea durabilă şi modelul Triple Helix (TH) care este folosit pentru a analiza performanţa diferiţilor actori în realizarea activităţilor de Management şi Antreprenoriat al Inovaţiei Tehnologiei (TIME). Analizând modelul TH (Guvern – Universitate – Industrie) în legătură cu realizarea funcţiilor principale TIME: Planificare, Organizare şi Control (POC), am creat un model general care măsoară eficienţa TIME în legătură cu elementele cheie ale modelului TH. Modelul general – TMD-TH (Managementul şi Dezvoltarea Tehnologiei – Triple Helix) reprezintă cadrul pentru cercetări viitoare mai specifice legate de relaţiile dimensiunilor observate. Trei sub-modele sunt excluse din modelul general: TMD-G (Guvern), TMD-U (Universitate) şi TMD-I (Industrie), şi fiecare dimensiune TH este respectată de un set de indicatori clasificaţi din perspectiva funcţiei specifice (POC) a TIME. Aceasta oferă o clasificare mai bună a indicatorilor TIME şi legături cu actorii din modelul TH. Aplicabilitatea modelului general sugerat a fost testat cu un set de indicatori pe exemplul Serbiei, Austriei şi Finlandei şi s-a făcut o comparaţie a acestor ţări din perspectiva dezvoltării inovaţiei şi sustenabilităţii. Din moment ce tehnologia, inovaţia şi antreprenoriatul sunt considerate principalele forţe ce conduc la dezvoltarea sustenabilă la diferite niveluri ale economiei şi societăţii, este de o importanţă capitală dezvoltarea capacităţii noastre de a monitoriza, analiza şi dezvolta mai bine aceste forţe. S-a dezvoltat un model cu un set de indicatori care permite analiza sistematică în situaţii concrete în practică. În această lucrare, modelul este aplicat la nivelul economiei naţionale, rezultatele obţinute arătând spre cele mai critice activităţi ale actorilor din modelul TH în realizarea TIME. Modelul performanţei reprezintă o bază pentru dezvoltarea politicilor şi strategiei orientate mai bine spre necesităţile urgente ale economiei şi societăţii în dezvoltarea TIME legate direct de realizarea unui nivel înalt de dezvoltare sustenabilă.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert