Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul structurii formei de proprietate asupra performanţei organizaţiilor în economiile în tranziţie

Autor:Slobodan Čerović, Nemanja Stanišić, Tijana Radojević şi Nikica Radović

JEL:M210,G32, L25.

DOI:

Cuvinte cheie:structura formei de proprietate, profitabilitate, problema agenţiei, modele mixte liniare

Abstract:
Relaţia dintre structura formei de proprietate şi performanţa organizaţiei poate fi deosebit de puternică şi poate oferi informaţii în economiile în tranziţie. În cercetarea noastră, am explorat această relaţie, referindu-ne la exemplul Republicii Serbia. În acest scop, s-au folosit modelele liniare adecvate panelului de date compilat din rapoartele financiare ale unui număr de 2.101 organizaţii non-financiare ce funcţionau activ în perioada 2008-2013. Rezultatele indică faptul că, după analiza efectului mărimii, companiile caracterizate printr-o structură a formei de proprietate de stat, dispersată şi/sau străină au scăzut semnificativ profitabilitatea comparativ cu alte companii. Susţinem faptul că probleme de agenţie intensificate şi lipsa spiritului antreprenorial pot fi cauza problemei profitabilităţii.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert