Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Principii şi bune practici în incubatoarele de afaceri din domeniul turismului

Autor:Andreea F. Şchiopu , Dragoş C. Vasile şi Claudia E. Ţuclea

JEL:M10, M13, Q01, Q26

DOI:

Cuvinte cheie:bune practici,incubatoare de afaceri, incubatoarele de afaceri în turism, antreprenoriat, emoţii

Abstract:
Incubatoarele de afaceri sunt entităţi care oferă companiilor sprijin pentru start-up, gestionând obstacolele cu care se confruntă antreprenorii şi facilitând riscantul procesde creare a unei afaceri. Acest articol se referă la identificarea punctelor de vedere existente cu privire la evidenţierea bunelor practici care pot asigura incubatoarelor de afaceri atingerea obiectivelor vizate. De asemenea, studiul de faţă investighează modul în care incubatoarele de afaceri pot contribui la succesul turismului, cu dovezi fundamentate atât în teorie, cât şi în studii de caz din întreaga lume. În această lucrare au fost identificate câteva tipuri de incubatoare care ar putea fi folosite cu succes pentru a beneficia de start-up-uri în sectorul turismului, cum ar fi incubatoarele de reţea, incubatoare de afaceri în ecoturism sau incubatoare bazate pe natură. Autorii propun şi o perspectivă nouă asupra abordării bunelor practici în incubaţia de afaceri, recunoscând rolul emoţiilor pe care le are de gestionat antreprenorul. Deşi nu pot fi identificate încă prea multe studii pe această temă, autorii au convingerea că acesta va fi un domeniu amplu valorificat în viitorul apropiat, dat fiind faptul că emoţia şi raţionamentul logic se împletesc şi interacţionează în modalităţi complexe în timpul rezolvării de probleme, luării deciziilor şi a altor forme importante ale cogniţiei pe care antreprenorii trebuie să le dovedească pe tot parcursul demersului antreprenorial.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert