Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bune practici în educarea şi informarea noii generaţii de consumatori privind produsele alimentare ecologice

Autor:Lelia Voinea, Dorin Vicenţiu Popescu si Mihai Teodor Negrea

JEL:M10, O13, Z10

DOI:

Cuvinte cheie:noua generaţie de consumatori, produs ecologic, bune practici, profil nutriţional, percepţia consumatorului, educarea şi informarea consumatorului

Abstract:
Imaginea pozitivă a produselor ecologice în rândul noii generaţii de consumatori sa dezvoltat treptat, întemeindu-se, astăzi, pe o serie de cercetări şi studii de specialitate, realizate de organisme guvernamentale, de organizaţii şi institute de cercetare de profil, care arată că aceste produse au, din punct de vedere al valorii nutritive, un aport ridicat de nutrienţi cu impact pozitiv asupra sănătăţii. În plus, operatorii economici care produc şi/sau comercializează astfel de produse trebuie să se supună unor reglementări riguroase în ceea ce priveşte obţinerea certificatului ecologic şi a dreptului de aplicare a siglei ecologice - aceştia fiind monitorizaţi periodic de organismele de inspecţie şi certificare abilitate în acest sens - ceea ce sporeşte gradul de încredere a noii generaţii de consumatori în calitatea şi siguranţa produselor respective. Cu scopul de a evidenţia factorii determinanţi care concură la conturarea unei imagini pozitive a alimentelor ecologice şi pentru a înţelege motivaţiile concrete ale procesului decizional de cumpărare a acestor produse, a fost realizată o cercetare exploratorie de marketing în rândul noii generaţii de consumatori. Un alt scop al cercetării îl reprezintă identificarea şi a unor probleme legate de un eventual profil nutriţional dezechilibrat al unor produse ecologice comercializate în România şi al căror consum poate fi inadecvat pentru dietă şi, implicit, sănătatea unor consumatori, în special pentru aceia care au anumite restricţii alimentare cauzate de bolile de nutriţie de care suferă. În acest sens, ne propunem să analizăm în mod ştiinţific profilul nutriţional al unor alimente ecologice prezente pe piaţa din România, folosind o metodă recunoscută şi standardizată în Uniunea Europeană – metoda SAIN-LIM. Lucrarea vizează astfel evidenţierea antitezei dintre percepţia formal pozitivă a consumatorilor şi profilul nutriţional al unor alimente ecologice de pe piaţa românească. Prin acest demers ne propunem să atragem atenţia asupra necesităţii adoptării unor bune practici de educare şi informare a consumatorilor în vederea dobândirii de către aceştia a unor abilităţi de fundamentare mai corectă a deciziei de cumpărare. Considerăm că aceste bune practici ar trebui să se regăsească printre preocupările sistemului de învăţământ, ale structurilor guvernamentale, precum şi ale ONGurilor specializate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert